Irene Helsloot

De Literair Agent

Irene Helsloot

Irene Helsloot (1965) is helft van een tweeling. Zij rondde cum laude haar studie fysische geografie af.


Haar filosofische debuutroman Deining (2011) laat iets van haar eigen zoektocht zien om oude wijsheden (zoals die van de Maya’s) te benaderen met de huidige natuurwetenschap-pelijke kennis als invalshoek.


DEINING


In meerdere religies en culturen wordt een betere wereld in het vooruitzicht gesteld. Wat als dit geen loze bewering is…


Aan de oevers van de Westerschelde raken Emma en Sylvain toevallig met elkaar in gesprek. De jonge wetenschapper Emma vraagt zich af of er iets van de ontwikkeling van het leven in een rekenmodel te vatten is, net zoals dat mogelijk is voor deininggolven op het water. Sylvain stelt zich socratisch op. Met zijn kennis van kalenderrekening en oude beschavingen, zoals die van de Maya's, stelt hij Emma de juiste vragen. Redenerend vanuit natuurlijke cycli komen ze tot een serie opmerkelijke resultaten. De nieuwe inzichten kunnen de verbindende kracht zijn tussen beschavingen over heel de wereld én uit alle tijden.

Emma en Sylvain concluderen dat een fundamenteel vreedzame samenleving binnen bereik is, met een speciale rol voor het jaar 2012.


Deining is een filosofische roman, waarin exacte en alfawetenschappen elkaar ontmoeten.