Over

"In het souterrain klepperde de oude pers, éénhoog was de zetterij ondergebracht, tweehoog-vóór de redactie:

een blik aan een touw, dat door een gat in de vloer zakte, fungeerde als lift voor kopij en proeven."

 

Uit Omzien in verwondering, Annie Romein Verschoor (Privé Domein, De Arbeiderspers).

De Literair Agent werkt vanuit het souterrain van een eeuwenoud pand aan de Amstel in Amsterdam, een pand met een rijke geschiedenis. Het werd gebouwd voor een handelaar in specerijen, maar er was ook ooit een hoedenmakerij gevestigd, er werd in stoffen gehandeld en het was ook eens een rijwielstalling.

 

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw huisde hier de redactie en drukkerij van communistisch dagblad De Tribune, waarover in bovenstaand fragment wordt geschreven. Uit die tijd bestaan er brieven, onder andere één waarin een redacteur zijn beklag doet bij 'de Commissie' over de dagelijkse toeloop van ongenode gasten: "Een der vele, en naar het dikwijls schijnt zelfs een der voornaamste bestemmingen van de redactiewerkplaats aan den Amstel is: er niets te komen doen."

 

Vandaag de dag wordt er 'aan den Amstel' zéker niet niets gedaan, er gebeurt juist veel. De Literair Agent leest, belt, mailt, onderhandelt, wijst en spreekt af, adviseert en sluit overeenkomsten.

 

Wil je weten hoe je je manuscript kunt inzenden? Kijk dan hier.